Genus: Lotte Kjoeller family portrait in danish and english

Lars Kjøller Therkelsen CV

Den 12. oktober 2019 blev jeg gift med Lars Therkelsen der derefter hedder Lars Kjøller Therkelsen.

 

Lars er teknokrat, men har altid interesseret sig for kunst og kunstnerisk miljø.

 

Lars blev født som årgang 1947 og blev frem til 1969 boende hos sine forældre i Uggerslev, som ligger i Otterup Kommune på Nordfyn.

 

Under sin opvækst på Nordfyn tilbragte Lars to år som elev på Tietgenskolen i Odense. Formålet var en grunduddannelse med Højere Handelseksamen, som blev effektueret i 1969.

 

Herefter flyttede Lars til Århus, hvor Handelshøjskolen måtte lægge lokaler og lærere til undervisning.

Lars fuldendte sin uddannelse her i 1975 som kandidat - cand. merc. med speciale i revision. I 1983 bestod Lars Revisoreksamen og modtog beskikkelse som statsautoriseret revisor.

 

Fra 1975 til 2000 arbejdede Lars i private revisionsfirmaer i det storkøbenhavnske område. I 2000 skiftede Lars spor og lod sig ansætte hos SKAT. Lars lod sig pensionere i 2018.

 

Under sin opvækst på Nordfyn hyggede Lars sig lidt med fotografier og billedfremstilling i mørkekammer.

 

Lars havde købt sig et Minolta spejlrefleks med et par ekstra objektiver. I forældrenes villa forefandtes en kælder, som Lars indrettede som mørkekammer. Forstørrelsesapparatet var tysk af fabrikat Durst. Lars var dengang medlem af Odense Fotografiske Amatørklub. Lars deltog i foreningens konkurrencer. Lars har til mig afleveret en stak af nogle af sine creationer fra denne periode (1965 -  1969).

 

Lars flyttede i 1969 til Århus for at studere på Handelshøjskolen. Her fik Lars for alvor sin sag for med studiet. Fotografering trådte i baggrunden og blev lidt i fritiden afløst af skytteforeningen, dengang riffelskydning under Rådhus kælderen (15 meter og Vester Eng 200 og 300 meter.)

 

Efter flytning til Storkøbenhavn årgang 1975 fortsatte Lars som aktivt medlem af hovedafdeling hos sin skytteforening. De senere år har Lars måttet døje med en øjensygdom. Denne forhindrer riffelskydning, men Lars kan godt skyde med revolver og pistol, som Lars dyrker med ugentligt besøg uden for vinterperioden.

 

Lars har hjulpet mig i gang med motivation, råd og vejledning til digital fotografering. Selv om Lars aldrig har beskæftiget sig med digitale fotos, så besidder Lars en del praktisk viden om fotografering, som jeg gerne lader ham bidrage med.

 

Lars er også ret skarp til billedbedømmelse, så jeg lytter altid gerne til hans altid velmente konstruktive bemærkninger

 

 

Create Your Own Website With Webador